കാഴ്ചക്കാർ

Friday, 3 October 2014

പുണ്ണ്

പുണ്ണ്
...........................
കാലിൽ കമ്പു കൊണ്ടതാ
ഞരമ്പ് നീലിച്ചിരിക്കുന്നു
ഈച്ചയാർക്കുന്നു ................
ഉള്ളിൽ കനവ്‌ മുറിഞ്ഞതാ
ഹൃദയം ശൈത്യകാലത്തിലേക്ക്,
മനസ്സിൽ മരവിച്ച മിടിപ്പുകൾ
പ്രണയം
നീലിച്ച ഞരമ്പായി
വൃണിച്ചു പഴുത്ത പുണ്ണായി
പെണ്ണേ
നിനക്കെന്നെയറിയില്ല
എനിക്കു നിന്നെയുമറിയില്ല
ഉപ്പു നിറച്ച ഒരു ചുംബനം
അതുമതിയെന്നേക്കുമായെനിക്ക് .
-ടി സി വി സതീശൻ

1 comment:

 1. പ്രണയം
  നീലിച്ച ഞരമ്പായി
  വൃണിച്ചു പഴുത്ത പുണ്ണായി
  പെണ്ണേ
  നിനക്കെന്നെയറിയില്ല
  എനിക്കു നിന്നെയുമറിയില്ല
  ഉപ്പു നിറച്ച ഒരു ചുംബനം
  അതുമതിയെന്നേക്കുമായെനിക്ക്

  ReplyDelete